KING PIN UNITS:LEYLAND 'U' TRUCK(FA99)

Back

PART NOOE REF NODESCRIPTION
RLL1010TWTR NPN KPU 44.15 mm STD. with TW & TR
RLL1011TWTR NPN KPU 44.25 mm O/S-1 with TW & TR
RLL1012TWTR NPN KPU 44.35 mm O/S-2 with TW & TR
RLL1013TWTR NPN KPU 44.45 mm O/S-3 with TW & TR
RLL1010TW NPN KPU 44.15 mm STD. with TW
RLL1011TW NPN KPU 44.25 mm O/S-1 with TW
RLL1012TW NPN KPU 44.35 mm O/S-2 with TW
RLL1013TW NPN KPU 44.45 mm O/S-3 with TW
RLL1010TR P3126251 KPU 44.15 mm STD. with TR
RLL1011TR P5104228 KPU 44.25 mm O/S-1 with TR
RLL1012TR P5104229 KPU 44.35 mm O/S-2 with TR
RLL1013TR P5104230 KPU 44.45 mm O/S-3 with TR
RLL1010 NPN KPU 44.15 mm STD. Less Bearings
RLL1011 NPN KPU 44.25 mm O/S-1 Less Bearings
RLL1012 NPN KPU 44.35 mm O/S-2 Less Bearings
RLL1013 NPN KPU 44.45 mm O/S-3 Less Bearings

 

KING PIN CHROME UNITS:LEYLAND 'U' TRUCK(FA99)

 

PART NOOE REF NODESCRIPTION
RLL1010TWTRCP NPN KPU 44.15 mm STD. CHROME with TW & TR
RLL1011TWTRCP NPN KPU 44.25 mm O/S-1 CHROME with TW & TR
RLL1012TWTRCP NPN KPU 44.35 mm O/S-2 CHROME with TW & TR
RLL1013TWTRCP NPN KPU 44.45 mm O/S-3 CHROME with TW & TR
RLL1010TWCP NPN KPU 44.15 mm STD. CHROME with TW
RLL1011TWCP NPN KPU 44.25 mm O/S-1 CHROME with TW
RLL1012TWCP NPN KPU 44.35 mm O/S-2 CHROME with TW
RLL1013TWCP NPN KPU 44.45 mm O/S-3 CHROME with TW
RLL1010TRCP NPN KPU 44.15 mm STD. CHROME with TR
RLL1011TRCP NPN KPU 44.25 mm O/S-1 CHROME with TR
RLL1012TRCP NPN KPU 44.35 mm O/S-2 CHROME with TR
RLL1013TRCP NPN KPU 44.45 mm O/S-3 CHROME with TR
RLL1010CP NPN KPU 44.15 mm STD. CHROME Less Bearings
RLL1011CP NPN KPU 44.25 mm O/S-1 CHROME Less Bearings
RLL1012CP NPN KPU 44.35 mm O/S-2 CHROME Less Bearings
RLL1013CP NPN KPU 44.45 mm O/S-3 CHROME Less Bearings