KING PIN UNITS: TATA HYWA TIPPER/3118LPT/LPK2518/2515EX

Back

PART NOOE REF NODESCRIPTION
RTB6600TWTR NPN KPU 38.28 mm STD. with TW & TR
RTB6601TWTR NPN KPU 38.38 mm O/S-1 with TW & TR
RTB6602TWTR NPN KPU 38.48 mm O/S-2 with TW & TR
RTB6603TWTR NPN KPU 38.58 mm O/S-3 with TW & TR
RTB6600TW NPN KPU 38.28 mm STD. with TW
RTB6601TW NPN KPU 38.38 mm O/S-1 with TW
RTB6602TW NPN KPU 38.48 mm O/S-2 with TW
RTB6603TW NPN KPU 38.58 mm O/S-3 with TW
RTB6600 NPN KPU 38.28 mm STD. Less Bearings
RTB6601 NPN KPU 38.38 mm O/S-1 Less Bearings
RTB6602 NPN KPU 38.48 mm O/S-2 Less Bearings
RTB6603 NPN KPU 38.58 mm O/S-3 Less Bearings

 

KING PIN CHROME UNITS: TATA HYWA TIPPER/3118LPT/LPK2518/2515EX

 

PART NOOE REF NODESCRIPTION
RTB6600TWTRCP NPN KPU 38.28 mm STD. CHROME with TW & TR
RTB6601TWTRCP NPN KPU 38.38 mm O/S-1 CHROME with TW & TR
RTB6602TWTRCP NPN KPU 38.48 mm O/S-2 CHROME with TW & TR
RTB6603TWTRCP NPN KPU 38.58 mm O/S-3 CHROME with TW & TR
RTB6600TWCP NPN KPU 38.28 mm STD. CHROME with TW
RTB6601TWCP NPN KPU 38.38 mm O/S-1 CHROME with TW
RTB6602TWCP NPN KPU 38.48 mm O/S-2 CHROME with TW
RTB6603TWCP NPN KPU 38.58 mm O/S-3 CHROME with TW
RTB6600CP NPN KPU 38.28 mm STD. CHROME Less Bearings
RTB6601CP NPN KPU 38.38 mm O/S-1 CHROME Less Bearings
RTB6602CP NPN KPU 38.48 mm O/S-2 CHROME Less Bearings
RTB6603CP NPN KPU 38.58 mm O/S-3 CHROME Less Bearings